บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด

ผู้เยี่ยมชม

ad@enwei.co.th

  ปวดต้นคอ ปวดไหล่ แขนชามือชา สัญญาณเตือนโรคกระดูกคอ (5 อ่าน)

Sep 25, 2020 15:51

ขออนุญาตแนะนำบทความของเอินเวย์ค่ะ

โรคกระดูกคอเป็นอีกหนึ่งโรคฮิตในปัจจุบัน เกิดขึ้นได้ทั้งในผู้สูงอายุและในวัยหนุ่มสาว โดนเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มมนุษย์ก้มหน้า ทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์

[size= 16.0pt; line-height: 107%; font-family: 'TH SarabunPSK',sans-serif] [/size]

อาการของโรคกระดูกคอ...

[size= 16.0pt; line-height: 106%; font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol]· [/size]ปวดต้นคอ ไหล่และสะบัก

[size= 16.0pt; line-height: 106%; font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol]· [/size]ปวดหรือเวียนศีรษะ

[size= 16.0pt; line-height: 106%; font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol]· [/size]ปวดหนักท้ายทอย

[size= 16.0pt; line-height: 106%; font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol]· [/size]ตาพร่ามัว

[size= 16.0pt; line-height: 106%; font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol]· [/size]แขนชา มือชา

[size= 16.0pt; line-height: 107%; font-family: 'TH SarabunPSK',sans-serif] [/size]

สาเหตุโรคกระดูกคอที่พบบ่อย...

[size= 16.0pt; line-height: 106%; font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol]· [/size]ภาวะกระดูกคอเสื่อม

[size= 16.0pt; line-height: 106%; font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol]· [/size]อิริยาบถหรือท่าที่ผิดสุขลักษณะ

[size= 16.0pt; line-height: 106%; font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol]· [/size]คอเคล็ดหรือยอก

[size= 16.0pt; line-height: 106%; font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol]· [/size]บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเล่นกีฬา

[size= 16.0pt; line-height: 107%; font-family: 'TH SarabunPSK',sans-serif] [/size]

สาเหตุโรคกระดูกคอในทัศนะการแพทย์จีน...

การแพทย์จีนได้จัดโรคกระดูกคอให้อยู่ในกลุ่มโรคชาและปวดเมื่อยอันเนื่องจากเส้นลมปราณติดขัด [size= 16.0pt; line-height: 107%; font-family: 'TH SarabunPSK',sans-serif]([/size][size= 16.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Microsoft YaHei',sans-serif; mso-ascii-font-family: 'TH SarabunPSK'; mso-hansi-font-family: 'TH SarabunPSK'; mso-bidi-font-family: 'TH SarabunPSK']痹症[/size][size= 16.0pt; line-height: 107%; font-family: 'TH SarabunPSK',sans-serif]) ทำให้เลือดไหลเวียนช้าลงและเกิดภาวะเลือดคั่งไปกีดขวางการไหลเวียนของเลือดจนเกิดอาการปวด ซึ่งสอดคล้องกับหลักการวินิจฉัยและรักษาอันสำคัญของการแพทย์จีน ปวดแสดงว่าไม่โล่ง โล่งแล้วก็จะไม่ปวด [/size]([size= 16.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Microsoft YaHei',sans-serif; mso-ascii-font-family: 'TH SarabunPSK'; mso-hansi-font-family: 'TH SarabunPSK'; mso-bidi-font-family: 'TH SarabunPSK']通则不痛[/size][size= 16.0pt; line-height: 107%; font-family: 'TH SarabunPSK',sans-serif], [/size][size= 16.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Microsoft YaHei',sans-serif; mso-ascii-font-family: 'TH SarabunPSK'; mso-hansi-font-family: 'TH SarabunPSK'; mso-bidi-font-family: 'TH SarabunPSK']痛则不通[/size][size= 16.0pt; line-height: 107%; font-family: 'TH SarabunPSK',sans-serif]) ส่วนพิษของลมและเย็น-ชื้น [/size]([size= 16.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Microsoft YaHei',sans-serif; mso-ascii-font-family: 'TH SarabunPSK'; mso-hansi-font-family: 'TH SarabunPSK'; mso-bidi-font-family: 'TH SarabunPSK']风寒湿邪[/size][size= 16.0pt; line-height: 107%; font-family: 'TH SarabunPSK',sans-serif]) ที่สะสมอยู่ในเส้นลมปราณบริเวณคอและไหล่จะจับตัวเป็นก้อน ทำให้เส้นลมปราณและหลอดเลือดติดขัดมากยิ่งขึ้น เส้นเอ็น กล้ามเนื้อและกระดูกคอจะได้รับการหล่อเลี้ยงจากเลือดไม่เพียงพอ อีกทั้งพิษและของเสียก็จะสะสมอยู่ในเส้นเลือดมากยิ่งขึ้น เส้นเอ็น กล้ามเนื้อและกระดูกคอจึงเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติหลายๆ อย่างตามมา[/size]

[size= 16.0pt; line-height: 107%; font-family: 'TH SarabunPSK',sans-serif] [/size]

วิธีการบำบัดทั่วไป...

การรักษาด้วยยาแก้ปวด ยาลดการอักเสบ หรือยาคล้ายกล้ามเนื้อนั้นเป็นเพียงการระงับอาการปวดและอักเสบไว้ชั่วคราว มิได้แก้ไขที่ต้นเหตุของโรค การผ่าตัดก็อาจได้ผลดีแต่ไม่เหมาะกับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว อีกทั้งผู้ป่วยหลายๆ คนก็ยังลังเลในเครื่องค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจตามมาด้วย

[size= 16.0pt; line-height: 107%; font-family: 'TH SarabunPSK',sans-serif] [/size]

การแพทย์จีนมีวิธีบำบัดอย่างไร...

[size= 16.0pt; line-height: 106%; font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol]· [/size]ทะลวงหลอดเลือดและเส้นลมปราณบริเวณคอและไหล่ สลายเลือดคั่ง ช่วยให้เส้นเอ็น กล้ามเนื้อ กระดูกคอได้รับการหล่อเลี้ยงจากเลือดมากขึ้น

[size= 16.0pt; line-height: 106%; font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol]· [/size]ขจัดพิษของลมและเย็นชื้นที่สะสมอยู่ตามบริเวณไหล่และคอเพื่อขจัดสาเหตุสำคัญของโรคกระดูกคอ

[size= 16.0pt; line-height: 106%; font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol]· [/size]บำรุงเลือดลม กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด เลือดจึงไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้น

[size= 16.0pt; line-height: 106%; font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol]· [/size]เสริมสร้างพลังลมปราณเพื่อลดภาวะเส้นลมปราณติดขัด

[size= 16.0pt; line-height: 106%; font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol]· [/size]หมดปัญหาด้านผลข้างเคียงเห็นผลล่าช้า เป็นทางเลือกให้ผู้ป่วยเพื่อมีโอกาสหลีกเลี่ยงการผ่าตัด หรือการทานยาแก้ปวดไปตลอด

[size= 16.0pt; line-height: 107%; font-family: 'TH SarabunPSK',sans-serif; color: #0070c0]
สายด่วนสุขภาพเอินเวย์ [/size]02 751 4399 (20 คู่สาย) วันจันทร์-เสาร์ 08.30-17.30 น.[size= 16.0pt; line-height: 107%; font-family: 'TH SarabunPSK',sans-serif; color: #0070c0]
อินบ๊อกเฟซบุ๊ค :[/size] [size= 16.0pt; line-height: 107%; font-family: 'TH SarabunPSK',sans-serif; color: #0070c0; background: white]M.Me/enweigroup[/size]

[size= 16.0pt; line-height: 107%; font-family: 'TH SarabunPSK',sans-serif; color: #0070c0]https://www.facebook.com/EnweiGroup/
Line@ : @enwei[/size]
youtube : Enwei Group


[size= 16.0pt; line-height: 107%; font-family: 'TH SarabunPSK',sans-serif; color: #0070c0]https://www.youtube.com/watch?v=Vjb7hF3mPHc
[/size][size= 16.0pt; line-height: 107%; font-family: 'TH SarabunPSK',sans-serif]http://www.enwei.co.th[/size]

[size= 14.5pt; mso-bidi-font-size: 16.0pt; line-height: 107%; font-family: 'inherit',serif; color: #050505] [/size]

118.175.176.250

บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด

ผู้เยี่ยมชม

ad@enwei.co.th

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com